Lasse-Maja på andra håll

Med tanke på att svenskar än idag fascineras av Lasse-Maja är det inte särskilt förvånande att man på 40-talet gjorde en spelfilm om tjuven i kvinnokläder. Idag är denna film kanske framför allt känd för att Mai Zetterling debuterade där, i en mindre roll. Den visas ibland på TV, men senast detta skedde var 1998.

Filmen förhåller sig mycket fritt till Lars Molins egna berättelser, som ju förhöll sig ganska fritt till verkligheten. Den socialrealism som finns i de tryckta berättelserna märker man inte mycket av i filmen, som istället skildrar kärlekshistorien mellan Molin och Lena, dotter till Anders i Lilltorpet, och ständigt anklagad för de brott som Lasse-Maja begår. På sin tid var filmen dock en mycket stor succé, även om alla kritiker reserverade sig på någon punkt. Nils Beyer, som recenserade filmen i Bonnies Litterära Magasin, skrädde dock inte orden. Han kallade huvudpersonen ”en blandning av spelevink och söndagsskolelärare” och hävdade att detta berodde på ett undermåligt manus.

Lasse-Maja i Järfälla

Det brott som Lasse-Maja, eller Lars Molin som han egentligen hette, är mest känd för är stölden av kyrksilvret från Järfälla kyrka. Det är därför inte förvånande att det i Järfälla kommun idag finns flera verksamheter som tagit sitt namn från denna man.

På Barkarby Torg ligger värdshuset Lasse-Maja, som faktiskt fanns redan på den kända tjuvens tid, om än under annat namn. Redan 1671, mer än ett sekel innan Lars Molins födelse, fick friherrinnan Brita Cruus tillstånd att öppna en krog på sin egendom Barkarby Gård. Tingshuset, där Lasse-Maja dömdes efter kyrkstölden, är idag värdshusets festvåning.

I Barkarby finns även förskolan Lasse-Maja, som drivs av ett föräldrakooperativ på uppdrag av Järfälla kommun. Förskolan tar emot barn i åldrarna ett till sex år, och har fyra avdelningar för barn i olika åldrar. Fokus i verksamheten ligger på natur och Reggio Emilia-filosofin.