Försäljning av barnböcker ökar

Det har länge varit studier som pekar på hur läskunnigheten bland barn och unga minskar. Nu har dock försäljning av barnböcker och ungdomslitteratur ökat mest av alla genrer.

 

I ett tidigare inlägg skrev vi om hur böcker är utmärkta presenter till unga, både barn, tonåringar och nyvuxna. I en artikel i Sveriges Radio går det nu att läsa om hur den totala försäljningen av böcker faktiskt ökade under år 2016, med 1,6 procent. Den genre som ökade mest var dessutom barn- och ungdomslitteratur.

 

Det är Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen som visar hur den totala försäljningen av böcker ökat, och med sådana fina siffror som 1,6 procent. Det är mycket digitala abonnemangstjänster som Bookbeat och Audiobooks samt Storytel med flera som gör att allt fler bokköp ökar totalt sett. Den fysiska handeln i bokhandlar har dock dessvärre fortsatt att gå ner, liksom även handeln av böcker på nätet.

 

Barnböcker och ungdomslitteratur har ökat med 2,9 procent, något som verkar vara en trend från föregående år. Det finns helt enkelt fler barn i Sverige i dag än för några år sedan och deras föräldrar vet att det är viktigt att deras barn får läsa. Dessutom tror tillfrågade experter att det på många sätt kan vara skolan som dessutom satsat på barnböcker och ungdomslitteraturen. Det är i kategorin 9 till 12 år som det ökade mest och det är mycket böcker med mysterier och skräck som lockar de unga läsarna. I artikeln fick ett antal barn nämna sina favoritböcker, de som bland annat nämndes var:

 

  • Lasse-majas olika mysterieböcker
  • Spökslottet
  • En världsomsegling under havet

 

Det som är bra med att köpa en bok i stället för att låna en är att den känns mer speciell och egen samt att man kan läsa den under en längre period.

 

Finland lite sämre än vanligt i Pisa-undersökningen

 

Finland är till skillnad från Sverige ännu så mycket bättre när det kommer till läsbarheten och utbildning i skolorna. I alla fall enligt Pisa-undersökningarna. Sedan den senaste undersökningen har skillnader mellan flickors och pojkars kunskaper blivit allt större och flickorna går framåt medan pojkarna går bakåt. Andelen som klarar sig sämre i de naturvetenskapliga ämnena ökar dessutom och hit hör synnerligen pojkarnas resultat till en av anledningarna. Läs mer om detta i Svenska Yle.